Ketenzorg

 
 

Zorg op Orde heeft in samenwerking met huisartsen en zorggroepen ketenzorg software tools ontwikkeld. Wij kunnen hiermee zowel individuele praktijken, GEZ-samenwerkingsverbanden en complete zorggroepen ondersteunen op het gebied van declaratie, rapportage en praktijkmanagement.

Enkele voorbeelden uit onze ketenzorg toolkit:

His op Orde

Wilt u vooraf controleren of u geen patiënten vergeten bent voor de ketenzorg declaratie? Onze module “His op Orde” biedt een vangnet om uw ketenzorg registraties eenvoudig op orde te houden.

Oproepmonitor

Wilt u voorbereidingen treffen om goed voor de dag te komen bij de volgende rapportage van uw zorggroep of GEZ? En wilt u snel een overzicht van patiënten bij wie u nog indicatoren moet registreren voor de peildatum? Kost het oproepen van uw patiënten meer tijd dan u zou willen? Onze module “Oproepmonitor” biedt uw praktijkondersteuner inzicht in wat er nog van uw praktijk verwacht wordt bij het volgende meetmoment, en praktische handvaten om meteen actie te ondernemen.

Maatwerkindicatoren

Wilt u uw eigen doelstellingen definiëren, naast de landelijke of door de zorgverzekeraar vastgestelde indicatoren? Wij vinden het belangrijk dat de software aansluit bij de workflow en cultuur van uw praktijk of samenwerkingsverband, en staan altijd open voor verbeteringen of aanvullingen op onze software.

Via de volgende link kunt u meer informatie over deze modules of een vrijblijvende demonstratie van de mogelijkheden aanvragen.