Declaraties

 
 

Wij bieden elke gewenste vorm van declaratieservice, en onze ervaren declaratiespecialisten zijn altijd beschikbaar om u te adviseren of om (tijdelijk) werkzaamheden uit handen te nemen.

Onze missie, visie én passie is “Zorg op Orde”, en we helpen u dus graag om uw declaratie op orde te houden bij de bron: uw HIS.

Onze medewerkers zijn thuis in het werken met verschillende huisartsensystemen, en kunnen u helpen bij het instellen van tarieven of verzekeringsgegevens. De meeste problemen met zorgverzekeraars kunnen eenvoudig voorkomen worden met de juiste controles; dit bespaart tijd en geld want “voorkomen is beter dan herdeclareren”. 

De vergoeding van de zorgverzekeraar wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort (wij werken dus niet met tussenrekeningen) zodat u geen onnodig risico loopt.

Herdeclaratieservice

U maakt de declaratiebestanden aan in uw HIS, en wij verzorgen het herdeclareren. Via ons portaal heeft u eenvoudig overzicht en kunt u volgen wat de status is van uw boeking. Daarnaast helpen we bij het instellen van de contract tarieven in uw HIS, en bieden we een gratis preventieronde met praktijkscan en advisering over eventuele COV en ION problemen. 

Declaratie op Orde

Wilt u volledig vergoed worden voor het werk dat u verricht? In de hectiek van de dagelijkse praktijk gaat het wel eens mis met boeken van verrichtingen. Het is een heel karwei om alle boekingen van u, en uw medewerkers, na te lopen en te controleren. Wij hebben daarom met subsidie van de Nederlandse overheid software ontwikkeld die hierbij ondersteunt. In gesprek met u bekijken we graag wat dit voor uw praktijk kan opleveren!

Praktijkovername en overstapservice

Verandert u van huisartsensysteem of neemt u een praktijk over? Of wilt u overstappen van declaratiedienstverlener of uw bankrekeningnummer wijzigen? Gedurende deze overgangsfase is het extra belangrijk dat de financiële processen stabiel door blijven lopen, Zorg op Orde kan u hierbij ontzorgen.

Via de volgende link kunt u meer informatie over deze dienstverlening aanvragen.