Algemene voorwaarden

 
 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

In het bijzonder gaat het dan om de navolgende modules: